Vyberte si svoj variant predplatného jedným kliknutím:

Elektronická verzia

Úspora oproti printovej verzii je až 50%

19,80 €

ročné predplatné

11,10 €

polročné predplatné

1,98 €/ks

jedno číslo

Tlačená verzia

Elektronické predplatné v cene

36,00 €

ročné predplatné

20,00 €

polročné predplatné

10,00 €

štvrťročné predplatné